تازه ترین مطالب

پدر علم محاسبات همه جا حاضر

پدر علم محاسبات همه جا حاضر

مارک وایزر دانشمند علوم رایانه موسسه تحقیقاتی زیراکس و مسئول بخش تکنولوژی واحد تحقیقات PARC از شرکت های زیر مجموعه زیراکس بود. مارک در...

معرفی خوشه رایانش فراگیر

در این سخنرانی، دکتر زمانی‌فر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان به معرفی خوشه پژوهشی رایانش فراگیر و ارائه چالشها و فرصت...

پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربرد ها

پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربرد ها

پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها به صورت مجازی و برخط برگزار خواهد شد.  لینک ورود به محل برگزاری متعاقبا اعلام خواهد...

Andrroid Operating system for IOT

Andrroid Operating system for IOT

Google’s operating system for lightweight IoT devices, the well-looking Android Things operating system, was originally intended to run on a wide range of hardware....

سیستم عامل اینترنت اشیاء اندروید

سیستم عامل اینترنت اشیاء اندروید

سیستم عامل گوگل برای دستگاه های سبک وزن اینترنت اشیاء، سیستم عامل Android Things با ظاهری مناسب ، در ابتدا در نظر گرفته شده...

هفته پژوهش

هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، خوشه رایانش فراگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان ارائه چالشها و فرصت ها در اینترنت اشیاء توسط خانم زینب نظامی...