تازه ترین مطالب

پدر علم محاسبات همه جا حاضر

پدر علم محاسبات همه جا حاضر

مارک وایزر دانشمند علوم رایانه موسسه تحقیقاتی زیراکس و مسئول بخش تکنولوژی واحد تحقیقات PARC از شرکت های زیر مجموعه زیراکس بود. مارک در...

هفته پژوهش

هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، خوشه رایانش فراگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان ارائه چالشها و فرصت ها در اینترنت اشیاء توسط خانم زینب نظامی...

مدیر گروه رایانش فراگیر دانشگاه اصفهان

مدیر گروه رایانش فراگیر دانشگاه اصفهان

دکتر کامران زمانی فر، دانشیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، در سال ۱۳۷۵ در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه لیدز انگلستان در مقطع...

رشد  و مسیرهای آینده پدیده رایانش فراگیر  در UbiComp 2019

رشد و مسیرهای آینده پدیده رایانش فراگیر در UbiComp 2019

ACM ، انجمن ماشین آلات رایانه ای ، کنفرانس مشترک سالانه ACM را در مورد رایانش فراگیر و محاسبات همه جا حاضر (UbiComp 2019)...

پروفسور فرنام جهانیان

پروفسور فرنام جهانیان

فرنام جهانیان دانشمند علوم رایانه متولد ایران است. او در ۱۳۵۷ در اوایل انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد. او پی اچ دی علوم رایانه را از دانشگاه...