دانشجویان

علی صفری
عضو - مدیر سایت

دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان

موضوع پایان نامه ارشد: اینترنت اشیاء

تخصص های فردی: برنامه نویسی،طراحی نرم افزار

ایمیل
سمانه صادق
عضو

دانشجوی دکترای نرم افزار دانشگاه اصفهان 

موضوع پایان نامه ارشد: رایانش ابری

تخصص های فردی: برنامه نویسی، پایگاه داده، رایانش ابری

ایمیل
ابولفضل قربانی
عضو

دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار دانشگاه اصفهان

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: داده کاوی

تخصص های فردی: یادگیری عمیق، وب معنایی،

ایمیل
محمدحسین رستمی جلیلیان
عضو

دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار، دانشگاه اصفهان

موضوع پایان نامه:برنامه‌ریزی منابع سازمانی

تخصص های فردی: برنامه نویسی، پایگاه های داده

ایمیل
محمد رضا حجت الاسلامی
عضو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه اصفهان 

موضوع پایان نامه:محاسبات تکاملی

تخصص های فردی: محاسبات تکاملی، تعامل انسان و کامپیوتر، PCG

ایمیل
زینب نظامی
عضو

دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان

فروغ حاج اقا جانی
عضو

دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان

محسن موحدی نژاد
عضو

دانشجوی دکترای مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان

فرید مرادی دالوند
عضو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان