نقشه راه و اهداف

نقشه راه

تکنولوژی اطلاعات تحت عنوان رایانش فراگیر و یا رایانش حضور در همه جا بایستی چنان رفتار کند که امکان دسترسی به اطلاعات و محتویات با کیفیت بالایی را برای هر انسانی در هر نقطه از جهان و در هر زمانی از هر دستگاهی که امکان اتصال به شبکه جهانی اینترنت را داشته باشد فراهم سازد. اگر بخواهیم بطور خاص در محاسبات نوین صحبت کنیم، می توان اظهار داشت که رایانش فراگیر یک فرا مدلی از ارتباط انسان با کامپیوتر محسوب می شود. در این دنیای محاسباتی جدید پردازش اطلاعات در یک سری اشیا اینترنتی و فعالیت های روزانه انسان تجمیع می گردد. این محاسبات نوین سمت و سوی جدیدی را در محاسبات رقم می زند که حضور در همه جا و در هر زمان و قابلیت دسترسی در سطح جهانی را شامل می گردد.

اهداف کوتاه مدت

برای بیان اهداف این گروه تحقیقاتی ناگزیر به ان هستیم که یک سری چالش های مطرح در این حوزه محاسباتی  را مشخص نماییم.  مولفه های تشکیل دهنده این حوزه محاسباتی و یا بعبارتی دیگر خصوصیات بارز این سبک محاسباتی  بسیار زیاد و متنوع می باشند. عمده مولفه ها و یا خصیصه های  این حوزه محاسباتی پیچیده عبارتند از: توزیع شدگی، ارتباطات جامع بین اجزا، اگاه به زمینه بودن، خود مختار بودن و هوشمند بودن است. لذا بالطبع چالش های مطرح در  این حوزه محاسباتی نیز بسیار زیاد و متنوع هستند. از عمده چالش های مطرح در این حوزه  نحوه ارتباطات مابین سه جزء  انسان ، اشیا و کامپیوتر بطور ضمنی می باشد.

در کوتاه مدت این خوشه تحقیقاتی روی چالش های زیر تمرکز دارد:

۱-      چالش های مطرح در تعامل انسان با کامپیوتر.

۲-      چالش های مطرح در تعامل اشیا با کامپیوتر .

۳-      چالش های در ارتباط با اگاه به زمینه بودن.

لذا در کوتاه مدت هدف انست که مشکلات تعاملی انسان با  کامپوتر و تعامل اشیا با کامپوتر با استفاده از مدیریت اگاه به زمینه حل شود. بطور خاص در  زمینه واقعیت افزوده ( Augmented Reality) و مجازی سازی تو کار ( Embeded Virtuality) کار خواهد شد.

 اهداف میان مدت

اهداف میان مدت ادامه اهداف کوتاه مدت می باشد منتهی از انجاییکه خود مختار بودن  و هوشمند بودن اجزا  از اهم  ارکان رایانش فراگیر محسوب می شود لذا در این دوره روی بهبود و توسعه خود مختاری، خود مدیریتی و خود سازمانی اجزا و خصوصا هوشمند سازی انها تمرکز می شود. اگرچه در این دوره حول حل مشکلات مطرح در لایه میان افزارکار می شود ولی سعی می گردد  با طراحی و توسعه نرم افزارهای کاربردی نتایج تحقیقات انجام شده به واقعیت بپیوندند و شروعی باشد برای عرضه نتایج تحقیقاتی به بازار تجارت.

 اهداف بلند مدت

هدف دراز مدتی که در اینجا بیان می شود، هدف والای کلیه مراکز تحقیقاتی است که دراین زمینه فعالیت دارند. می توان اظهار داشت که در دراز مدت رایانش فراگیر این امکان را فراهم سازد که انسانها  با اشیا، اشیا با اشیا، اشیا با کامپیوتر  و انسان با کامپیوتر بتوانند باسانی و ازادانه جهت حل مشکلات با یکدیگر تماس داشته باشند. و همچنین اشیا هوشمند خود مختار، شفاف ، بطور اتوماتیک با کنترل بسیار سطح بالای انسان در جهت سرویس دهی به انسان عمل کنند.