هفته پژوهش

هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، خوشه رایانش فراگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

ارائه چالشها و فرصت ها در اینترنت اشیاء توسط خانم زینب نظامی انجام شد.

برای دانلود فال ارائه روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *