هیئت علمی

کامران زمانی فر
مدیر
دکتری,علوم کامپیوتری ,دانشگاه لیدز,انگلستان,-۱۳۷۵
فوق لیسانس,مهندسی برق و الکترونیک,دانشگاه تهران,ایران,-
لیسانس,مهندسی برق و الکترونیک,دانشگاه تهران,ایران,-
 
 
 
 
صفحه مشخصات دانشگاه اصفهانایمیل
فاطمه راجی
عضو
پسا دکتری,مهندسی کامپیوتر,رایرسون,کانادا,۱۳۹۳-۱۳۹۳
دکتری,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۸۶-۱۳۹۲
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر,دانشگاه اصفهان,ایران,۱۳۸۴-۱۳۸۶
لیسانس,مهندسی کامپیوتر-نرم افزار,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۷۸-۱۳۸۲
صفحه مشخصات دانشگاه اصفهانایمیل
آزاده محمدی
عضو
دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان  
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه صنعتی اصفهان
 
 
 
ایمیل
محمد رضا خیام باشی
عضو
دکتری,مهندسی کامپیوتر ,نیوکاسل- University of Newcastle upon Tyne,انگلستان,-۱۳۸۵
فوق لیسانس,مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم,دانشگاه صنعتی شریف,- تهران - ایران,-۱۳۶۹
لیسانس,مهندسی کامپیوتر - سخت افزار ,دانشگاه تهران,- تهران - ایران,-۱۳۶۶
 
صفحه مشخصات دانشگاه اصفهانایمیل