جدیدترین ها

هفته پژوهش

هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش، خوشه رایانش فراگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان ارائه چالشها و فرصت ها در اینترنت اشیاء توسط خانم زینب نظامی انجام شد. برای دانلود فال ارائه روی لینک زیر کلیک کنید دانلود